“கோலாகலமà¯?” எனà¯?à®± வாரà¯?தà¯?தையினà¯? அரà¯?தà¯?ததà¯?தை சீனாவிலà¯? நடநà¯?த பெயà¯?ஜிஙà¯? ஒலிமà¯?பிகà¯?ஸà¯? தà¯?வகà¯?கவிழாவை தொலைகà¯?காடà¯?சியிலà¯? பாரà¯?தà¯?தபோதà¯? தானà¯? உணரà¯?நà¯?தேனà¯?. விழா தà¯?வஙà¯?கà¯?à®®à¯? à®®à¯?னà¯?னரà¯? நடநà¯?த countdown-லிரà¯?நà¯?தà¯? ஒவà¯?வொரà¯? செயà¯?கையிலà¯?à®®à¯? பிரமிபà¯?பை அதிகரிதà¯?தà¯?கà¯? கொணà¯?டே இரà¯?நà¯?தனரà¯?. சீனாவினà¯? கணà¯?டà¯?பிடிபà¯?பà¯?களான காகிதமà¯?, அசà¯?சà¯? இயநà¯?திரமà¯? ஆகியவறà¯?றைபà¯? பறà¯?றி அவரà¯?களà¯? செயà¯?தà¯? காணà¯?பிதà¯?த நிகழà¯?சà¯?சி – அபà¯?பபà¯?பா.. எனà¯?னவொரà¯? கறà¯?பனை, எனà¯?னவொரà¯? திடà¯?டமிடலà¯?, எபà¯?பேரà¯?பà¯?படà¯?ட செயலாகà¯?கமà¯?. நினைதà¯?தாலே பà¯?லà¯?லரிகà¯?கிறதà¯?. ஒலிமà¯?பிகà¯?ஸà¯? தà¯?வஙà¯?கà¯?வதறà¯?கà¯? பல மாதஙà¯?களà¯?கà¯?கà¯? à®®à¯?னà¯?பிரà¯?நà¯?தே சீனாவைபà¯? பறà¯?றி வநà¯?திரà¯?நà¯?த சரà¯?சà¯?சைகளையெலà¯?லாமà¯? இநà¯?த நிகழà¯?சà¯?சிகளà¯? சà¯?தà¯?தமாக மறகà¯?கடிதà¯?தà¯? விடà¯?டன. அடà¯?தà¯?த ஒலிமà¯?பிகà¯?ஸà¯? போடà¯?டி 2012 லணà¯?டனிலà¯? நடகà¯?கவிரà¯?கà¯?கினà¯?றன. பெயà¯?ஜிஙà¯? தநà¯?த பிரமிபà¯?பினà¯? அளவிலà¯? லணà¯?டனà¯? எவà¯?வளவà¯? தரà¯?à®®à¯? எனà¯?à®± கவலை தானà¯? கடநà¯?த சில நாடà¯?களாக மனதிலà¯? இரà¯?கà¯?கிறதà¯?.

நானà¯? வேலை செயà¯?தà¯? கொணà¯?டிரà¯?கà¯?கà¯?à®®à¯? நிறà¯?வனமà¯? பல வரà¯?டஙà¯?களாக ஒலிமà¯?பிகà¯? போடà¯?டிகளிலà¯? à®®à¯?கà¯?கிய பஙà¯?களிபà¯?பை அளிதà¯?தà¯? வரà¯?கினà¯?றதà¯?. நடநà¯?தà¯? கொணà¯?டிரà¯?கà¯?கà¯?à®®à¯? பெயà¯?ஜிஙà¯? ஒலிமà¯?பிகà¯?சிலà¯?à®®à¯? கà¯?டிநீரà¯? சà¯?தà¯?திகரிபà¯?பà¯? சாதனஙà¯?களà¯? à®®à¯?தலà¯?, விளகà¯?கà¯?களà¯?, அதிநவீன மரà¯?தà¯?தà¯?வ கரà¯?விகளà¯? எனà¯?à®±à¯? பல இடஙà¯?களிலà¯? எஙà¯?களà¯? நிறà¯?வனதà¯?தினà¯? பொரà¯?டà¯?களà¯? பயனà¯?படà¯?டà¯?கà¯? கொணà¯?டிரà¯?கà¯?கினà¯?றன. அதனாலà¯?, ஒலிமà¯?பிகà¯?ஸà¯? எனà¯?றாலே எஙà¯?களà¯? நிறà¯?வனதà¯?திறà¯?கà¯? ‘நமà¯?à®® வீடà¯?டà¯? கலà¯?யாணமà¯?’ எனà¯?பதà¯? போல கà¯?ஷி தானà¯?. தினமà¯?à®®à¯? à®?தாவதà¯? ஒரà¯? போடà¯?டி வைதà¯?தà¯?, ஒலிமà¯?பிகà¯?ஸà¯? வளையஙà¯?களà¯? சினà¯?னமà¯? பொறிதà¯?த ஜடà¯?டி à®®à¯?தலà¯? ஜாகà¯?கெடà¯? வரை à®?தாவதà¯? பரிசளிதà¯?தà¯?கà¯? கொணà¯?டிரà¯?கà¯?கிறாரà¯?களà¯?. நானà¯?à®®à¯? à®®à¯?டà¯?டி மோதி பாரà¯?தà¯?தà¯?கà¯? கொணà¯?டà¯? தானà¯? இரà¯?கà¯?கிறேனà¯?. ஒரà¯? ஜ… சரி, வேணà¯?டாமà¯?… ஒரà¯? பேனா கூட கிடைகà¯?கவிலà¯?லை.

இதà¯? போதாதெனà¯?à®±à¯? உலகமà¯? à®®à¯?à®´à¯?தà¯?à®®à¯?ளà¯?ள எஙà¯?களà¯? நிறà¯?வன அலà¯?வலகஙà¯?களிலிரà¯?நà¯?தà¯? 50 சிறநà¯?த நபரà¯?களை தேரà¯?நà¯?தெடà¯?தà¯?தà¯? ஒலிமà¯?பிகà¯?ஸà¯? தà¯?வகà¯?க விழாவிறà¯?கà¯? அனà¯?பà¯?பினாரà¯?களà¯?. எனà¯?னà¯?டனà¯? வேலை பாரà¯?கà¯?கà¯?à®®à¯? ஒரà¯?வரà¯? நேறà¯?à®±à¯? தானà¯? பெயà¯?ஜிஙà¯?கிலிரà¯?நà¯?தà¯? à®?கபà¯?படà¯?ட பà¯?கைபà¯?படஙà¯?களà¯?டனà¯?à®®à¯?, கதைகளà¯?டனà¯?à®®à¯? திரà¯?à®®à¯?பினாரà¯?. எதிலà¯?மே first hand account கேடà¯?பதà¯? சà¯?வையாகதà¯? தானà¯? இரà¯?கà¯?கிறதà¯?. எனà¯?னையெலà¯?லாமà¯? அனà¯?பà¯?ப மாடà¯?டீரà¯?களா எனà¯?à®±à¯? விசாரிதà¯?தேனà¯?. சà¯?à®®à¯?மா உடà¯?காரà¯?நà¯?தà¯? பà¯?ளாகà¯? அடிகà¯?கரவனà¯?கà¯?கெலà¯?லாமà¯? அதெலà¯?லாமà¯? கிடையாதà¯? எனà¯?à®±à¯? சொலà¯?லிவிடà¯?டனரà¯?.

அதà¯? போகடà¯?டà¯?à®®à¯?. நமà¯?மூரிலிரà¯?நà¯?தà¯? போயà¯? தஙà¯?கதà¯?தை சà¯?டà¯?டà¯? வநà¯?த அபிநவà¯? பிநà¯?தà¯?ரா ஒரà¯? வலைபà¯?பதிவà¯? வைதà¯?திரà¯?கà¯?கிறாரà¯? தெரியà¯?மா? பல சிகà¯?கலà¯?களைதà¯? தாணà¯?டி, à®®à¯?னà¯? மாதிரியாககà¯? கொளà¯?ள நபரà¯?களà¯?à®®à¯? யாரà¯?மினà¯?றி இநà¯?தியாவிலிரà¯?நà¯?தà¯? ஒரà¯?வரà¯? தஙà¯?கபà¯? பதகà¯?கமà¯? வெலà¯?வதெனà¯?பதà¯? அவà¯?வளவà¯? சà¯?லபமலà¯?ல. விடா à®®à¯?யறà¯?சியாலà¯?à®®à¯?, கடின உழைபà¯?பாலà¯?à®®à¯? இநà¯?தியாவிறà¯?கà¯? à®®à¯?தலà¯? தஙà¯?கதà¯?தை ஈடà¯?டிதà¯? தநà¯?த அவரை எவà¯?வளவà¯? பாராடà¯?டினாலà¯?à®®à¯? தகà¯?à®®à¯?. Abhinav Bindra, Take a bow Sir!

வெளிநாடà¯?டிலà¯? வாழà¯?வதிலà¯? உளà¯?ள மிகபà¯? பெரிய அசௌகரியஙà¯?களிலà¯? ஒனà¯?à®±à¯? – நமà¯?மூரைபà¯? போலà¯? நினைதà¯?த மாதà¯?திரதà¯?திலà¯? நணà¯?பரà¯?களையோ, உறவினரà¯?களையோ அடிகà¯?கடி சநà¯?திகà¯?க à®®à¯?டியாமலிரà¯?பà¯?பதà¯?. அதà¯?வà¯?à®®à¯? லணà¯?டனà¯?-à®? விடà¯?டà¯? சறà¯?à®±à¯? தூரதà¯?திலிரà¯?கà¯?கà¯?à®®à¯? நகரஙà¯?களிலà¯? வசிதà¯?தாலà¯?, எபà¯?போதாவதà¯? பிறநà¯?த நாளà¯? விழா அலà¯?லதà¯? வேறà¯? à®?தாவதà¯? பாரà¯?டà¯?டிகà¯?களிலà¯? சக இநà¯?தியரà¯?களை சநà¯?திபà¯?பதà¯? தானà¯? அவà¯?வபà¯?போதà¯? நடகà¯?கà¯?à®®à¯? தொலைபேசி உரையாடலà¯?களà¯? தவிர இரà¯?கà¯?கà¯?à®®à¯? மிகபà¯? பெரிய social distraction! வீடà¯?டிறà¯?கà¯? யாரவதà¯? வர மாடà¯?டாரà¯?களா, யாரà¯?டà¯?னாவதà¯? அரà¯?தà¯?தமிலà¯?லா அரடà¯?டையடிதà¯?தà¯? பொழà¯?தà¯? போகà¯?க மாடà¯?டோமா என à®?ஙà¯?கிய நாடà¯?களà¯? பல உணà¯?டà¯?.

இநà¯?நிலையிலà¯?, பà¯?தà¯? வீடà¯?டிறà¯?கà¯? கà¯?டிபெயரà¯?நà¯?தà¯? settle ஆன நிலையிலà¯?, கà¯?ரலà¯? மறà¯?à®±à¯?à®®à¯? எழà¯?தà¯?தà¯? மூலமà¯? மடà¯?டà¯?மே அறிமà¯?கமான விஜயà¯?-பà¯?ரியா தமà¯?பதியினரà¯? ஒரà¯? வார இறà¯?தியை எஙà¯?களà¯?டனà¯? கழிதà¯?ததà¯? எஙà¯?களà¯?கà¯?கà¯? ஒரà¯? welcome change. கிரிகà¯?கெடà¯?, அரசியலà¯?, கேபà¯?டனினà¯? திரைகà¯?காவியஙà¯?களà¯?, மகளிரà¯? அணியினà¯? தொலà¯?லைகளà¯? போனà¯?à®± ஆகà¯?கபூரà¯?வமான தலைபà¯?பà¯?களிலà¯? கரà¯?தà¯?தà¯? பரிமாறà¯?றமà¯? செயà¯?தà¯? கொணà¯?ட பினà¯?னரà¯?, அதிகாலை 2 மணி வரை விழிதà¯?திரà¯?நà¯?தà¯? ‘Returning to India for good’ பறà¯?றி விஜயà¯? கொடà¯?தà¯?த தகவலà¯?களà¯? எனகà¯?கà¯? மிகவà¯?à®®à¯? பயனà¯?ளà¯?ளதாக இரà¯?நà¯?ததà¯?. அவà¯?வபà¯?போதà¯? இமà¯?மாதிரி மனிதரà¯?களை சநà¯?திதà¯?தà¯?கà¯? கொணà¯?டிரà¯?நà¯?தாலà¯? நனà¯?றாகதà¯?தானà¯? இரà¯?கà¯?கà¯?மெனதà¯? தோனà¯?றியதà¯?.

***
‘தசாவதாரமà¯?’ பறà¯?றி எழà¯?தாவிடà¯?டாலà¯? தமிழà¯? கூறà¯?à®®à¯? நலà¯?லà¯?லகமà¯? இதை ஒரà¯? வலைபà¯?பகà¯?கமாக à®?à®±à¯?à®±à¯?கà¯?கொளà¯?ளதà¯? எனà¯?பதாலà¯? ஒரà¯? சில வரிகளà¯? மடà¯?டà¯?à®®à¯?. இனà¯?à®±à¯? தானà¯? மேறà¯?பà¯?படி படதà¯?தைபà¯? பாரà¯?தà¯?தோமà¯?. ஆரà¯?வகà¯? கோளாறà¯? காரணமாக தியேடà¯?டரà¯?கà¯?கà¯? செனà¯?à®±à¯?, காசà¯? கொடà¯?தà¯?தà¯? டிகà¯?கெடà¯? வாஙà¯?கி இநà¯?தபà¯? படதà¯?தைபà¯? பாரà¯?கà¯?கà¯?à®®à¯? temptation-à®? அடகà¯?கிகà¯? கொணà¯?டதறà¯?கà¯? எனà¯?னை நானே பாராடà¯?டிகà¯? கொணà¯?டேனà¯?. இதைபà¯? படிதà¯?த நாளà¯? à®®à¯?தலà¯?, ”அடடா.. தியேடà¯?டரà¯?ல போயà¯? பாரà¯?கà¯?கற அனà¯?பவதà¯?தை மிஸà¯? பணà¯?ணிடà¯?டோமே” எனà¯?à®± à®?மாறà¯?றமà¯? இரà¯?நà¯?ததà¯?. இனà¯?à®±à¯? அநà¯?த à®?மாறà¯?றமà¯? இலà¯?லை.