‘இனà¯?னà¯?மா கேடà¯?கல?’ எனà¯?à®±à¯? சிலரà¯? பல à®®à¯?றை தà¯?கà¯?கமà¯? விசாரிபà¯?பதà¯? போல கேடà¯?டவà¯?டனà¯?, நானà¯?à®®à¯? கà¯?சேலனà¯? படபà¯? பாடலà¯?களை கேடà¯?டà¯? வைதà¯?தேனà¯?. எனà¯?னைபà¯? பொறà¯?தà¯?த வரை பாடலà¯?களà¯? வெகà¯? சà¯?மாரà¯? ரகமà¯?. ரஜினி படபà¯?பாடலà¯? எனà¯?றாலà¯?, கேடà¯?டவà¯?டனà¯? ஒரà¯? தà¯?ளà¯?ளலà¯? வர வேணà¯?டாமோ? à®®à¯?à®®à¯?ஹà¯?à®®à¯?… வேறà¯? à®?தோ தானà¯? வரà¯?கிறதà¯?. 80-களிலà¯? கேடà¯?ட பாடலà¯?களை, ரீமிகà¯?ஸà¯? செயà¯?தà¯? கேடà¯?ட மாதிரி இரà¯?கà¯?கிறதà¯?.

சில பாடலà¯?களà¯? à®®à¯?தலà¯? à®®à¯?றை கேடà¯?கà¯?à®®à¯? பொழà¯?தà¯? à®?à®±à¯?படà¯?தà¯?தாத தாகà¯?கதà¯?தை மீணà¯?டà¯?à®®à¯? சில à®®à¯?றை கேடà¯?டதà¯?à®®à¯? à®?à®±à¯?படà¯?தà¯?தி விடà¯?à®®à¯?. கà¯?சேலனà¯?à®®à¯? இநà¯?த வகை என à®®à¯?தலிலà¯? நினைதà¯?தேனà¯?. கடநà¯?த 4 நாடà¯?களாக காரிலà¯? பயணமà¯? செயà¯?யà¯?à®®à¯? போதெலà¯?லாமà¯? கà¯?சேலனைதà¯? தானà¯? கேடà¯?டà¯? வரà¯?கிறேனà¯?. தாகà¯?கமà¯?à®®à¯? இலà¯?லை, ஒரà¯? மணà¯?ணà¯?à®®à¯? இலà¯?லை. ஜி.வி. பிரகாஷà¯? நனà¯?றாக à®?மாறà¯?றி விடà¯?டாரà¯?. படமà¯? à®?மாறà¯?றாமலà¯? இரà¯?கà¯?கிறதா பாரà¯?பà¯?போமà¯?. எனà¯?ன தானà¯? இரà¯?நà¯?தாலà¯?à®®à¯?, தலைவரà¯? படமாசà¯?சே!

***

நானே எபà¯?போதாவதà¯? ஒரà¯? à®®à¯?றை ஒரà¯? பதிவை இஙà¯?கà¯? தடà¯?டி விடà¯?டà¯? போகிறேனà¯?. அதà¯? கூட யாரà¯?கà¯?கோ பிடிகà¯?கவிலà¯?லை போலிரà¯?கà¯?கிறதà¯?. காரணமே இலà¯?லாமலà¯?, எனà¯?னà¯?டைய கடைசிபà¯? பதிவà¯? draft mode-கà¯?கà¯? செனà¯?à®±à¯? விடà¯?கிறதà¯?. தொலைபேசி, மினà¯?னஞà¯?சலà¯?, கà¯?à®±à¯?ஞà¯?செயà¯?தி மூலமà¯? அவà¯?வபà¯?போதà¯? இதை எனகà¯?கà¯? தெரியபà¯?படà¯?தà¯?தà¯?வோரà¯?கà¯?கà¯? எனà¯? நனà¯?றிகளà¯?. இமà¯?மாதிரி செயà¯?திகளà¯? வரà¯?à®®à¯? பொழà¯?தà¯? தானà¯? இவà¯?வளவà¯? பேரà¯? எனà¯? பதிவà¯?களைகà¯? கூட படிகà¯?கிறாரà¯?களà¯? எனதà¯? தெரியவரà¯?கிறதà¯?.

jana chat software wordpress stats

கலà¯?யாணமà¯? பணà¯?ணிபà¯? பாரà¯?, வீடà¯?டைகà¯? கடà¯?டிபà¯? பாரà¯? எனà¯?à®± வரிசையிலà¯? “வீடà¯?டை மாறà¯?றிபà¯? பாரà¯?” எனà¯?பதையà¯?à®®à¯? சேரà¯?தà¯?தà¯?கà¯? கொளà¯?ள வேணà¯?டà¯?à®®à¯? போல இரà¯?கà¯?கிறதà¯?. பà¯?தà¯? வீடà¯?டà¯?கà¯?கà¯? கà¯?டிபெயரà¯?நà¯?தà¯? 10 நாளà¯? ஆகி விடà¯?டதà¯?. à®?கபà¯?படà¯?ட கூதà¯?தà¯?களà¯?. எஙà¯?களà¯?கà¯?கà¯? à®®à¯?னà¯?னரà¯? கà¯?டியிரà¯?நà¯?தவரà¯?களà¯? தொலைபேசி இணைபà¯?பை சரியாக தà¯?ணà¯?டிதà¯?தà¯?கà¯? கொளà¯?ளாமலà¯? போனதாலà¯?, எஙà¯?களà¯?கà¯?கà¯? இணைபà¯?பà¯? தரà¯?வதிலà¯? à®?கபà¯?படà¯?ட பிரசà¯?சினைகளà¯?. இதனாலà¯?, அகலபà¯?படà¯?டை இணைபà¯?பà¯? வரà¯?வதிலà¯?à®®à¯? தாமதமà¯?. Sofa (இதறà¯?கà¯? தமிழிலà¯? எனà¯?ன?) à®®à¯?தலà¯? அலமாரிகளà¯? வரை எதà¯?வà¯?à®®à¯? இலà¯?லாத காரணதà¯?தாலà¯?, பொரà¯?டà¯?களை பெடà¯?டிகளோடà¯? தரையிலேயே வைதà¯?திரà¯?கà¯?கிறோமà¯?. அவசரமாக எதாவதà¯? தேட வேணà¯?டà¯?மானாலà¯?, எலà¯?லாவறà¯?றையà¯?à®®à¯? பிரிதà¯?தà¯? ஒரே களேபரமà¯?. சà¯?à®°à¯?கà¯?கமாக சொனà¯?னாலà¯?, வீடà¯? போரà¯?கà¯?களமà¯? போல காடà¯?சியளிகà¯?கிறதà¯?.

வீடà¯? மாறிய அனà¯?à®±à¯? தஙà¯?கமணி செயà¯?த ஒரà¯? (ஒரே?) உரà¯?பà¯?படியான காரியமà¯? – சமையலறையை ஒழà¯?ஙà¯?கà¯?படà¯?தà¯?தியதà¯?. அவà¯?விடமà¯? ஒழà¯?ஙà¯?காக இரà¯?பà¯?பதாலà¯?, வேளா வேளைகà¯?கà¯? பà¯?வா வநà¯?தà¯? விடà¯?கிறதà¯?. அடà¯?தà¯?தபடியாக, அவரவரà¯? தà¯?ணிமணிகளை தனிதà¯?தனி பெடà¯?டிகளிலà¯? அடைதà¯?தà¯? வைதà¯?ததà¯?à®®à¯? தஙà¯?கமணியினà¯? சாதனை. இதனாலà¯?, தினசரி தேடà¯?à®®à¯? வைபவதà¯?திலà¯? சில நொடிதà¯?தà¯?ளிகளà¯? மிசà¯?சமாகினà¯?றன. இனி, ஒவà¯?வொரà¯? furniture -ஆக செடà¯? செயà¯?தà¯? வீடà¯?டை ஒரà¯? வாழகà¯?கூடிய இடமாக (livable place) மாறà¯?à®± வேணà¯?டிய à®®à¯?கà¯?கிய கடமை எனà¯?னà¯?டையதà¯?. இதறà¯?கà¯?கà¯? சில மாதஙà¯?களà¯? ஆகலாமà¯?. இனியொரà¯? à®®à¯?றை வாடகை வீடà¯?டà¯?கà¯?கà¯? கà¯?டிபோவதிலà¯?லை என எணà¯?ணமà¯?. போதà¯?மடா சாமீ எனà¯?றாகà¯?கி விடà¯?டதà¯? இநà¯?த வீடà¯? மாறà¯?றமà¯?.

Fall of The King

Oh my god.. what a match this year’s Wimbledon finals between Fedex and Nadal turned out to be. I have been following Wimbledon and French Open for several years now, but never before had I seen anything of this kind. While I really like Rafa, I wanted Roger to win coz it is very rare to see a champ attempting six crowns in a row. We were glued to the telly for hours even during the rain breaks hoping to see the clouds clear away for the match. I was really envying those who were in the Centre Court, for I am sure each of them will remember this great match for the rest of their life time. My wifey dear, who was rooting for the Spaniard remained seated at home with her eyes closed, lips murmuring prayers most of the time during the fifth set. I didn’t do any such stuff, as I had faith in Roger’s abilities, although in the end it was proved that an application to God from the fans is indeed necessary.

Moved Home

After three years, we have done it again. We have moved to a different address in the same locality – to a slightly bigger, comfortable apartment. Our home of past three years is the one where we have lived for the longest duration ever since I set foot in UK.

Last time when we moved in July 2005, I was updating my blog more frequently and hence was being read by more people than now. Apart from that difference, everything else is quite the same with moving continuing to be a royal in pain in you-know-where.